På kirkegårdene vil du møde...

 • Graver Elsebeth Larsen i Lee,
  tlf: 28 89 07 81
 • Graver Lars Andersen
  i Hjorthede,
  tlf.: 61 74 71 99
 • Graver Susanne Mariussen i Skjern,
  tlf.: 26 42 52 55

Opstillingsmøde til det nye menighedsråd blev afholdt den 13. september

Dette efterår er der valg til menighedsrådet. Hos os hedder det pastoratrådet, for vi er tre kirker. 
Til venstre ses det nuværende råd. Det nye tiltræder 1. advent. 

Pastoratrådet har alsidige opgaver at løse. Dog handler det grundlæggende om, sammen med præsten at sørge for, at kirken kan give næring til livets udfordringer i tiden. Udfordringerne forandrer sig med tiden, og vi må være med til at tolke nutiden og blive i bevægelse, samtidig med, at vi har en arv at forvalte og give videre.


Høstgudstjeneste med musikerne Johan T. Knudsen og Morten Haugshøj

For nogle år siden havde vi besøg af Klezmorkester. Johan T. Knudsen spiller klarinet og saxofon i Klezmorkester. Nu kommer han og spiller til høstgudstjenesten i Hjorthede kirke. Han kommer sammen med Morten Haugshøj, guitarist, som til daglig har sin egen kvartet. De to udgør organisten denne søndag. Det vil sige, at de både fører os igennem liturgien og ledsager sangen. Og vi vil ellers høre dem udfolde sig og spille op til høstfest - en fest for taknemlighed og eftertanke. En ganske almindelig gudstjeneste i nye musikklæder.   

Tid: Søndag den 9. oktober kl. 10.15
Sted: Hjorthede kirke


TypoScript object path "plugin.tx_flexbox_pi1.renderObjects..slide.10" does not exist

TypoScript object path "plugin.tx_flexbox_pi1.renderObjects..slide.20" does not exist

TypoScript object path "plugin.tx_flexbox_pi1.renderObjects..slide.10" does not exist

TypoScript object path "plugin.tx_flexbox_pi1.renderObjects..slide.20" does not exist

TypoScript object path "plugin.tx_flexbox_pi1.renderObjects..slide.10" does not exist

TypoScript object path "plugin.tx_flexbox_pi1.renderObjects..slide.20" does not exist

Det er med glæde, at vi igen i år kan præsentere ungdomsklubben Mimers Brønd, som kirkerne i Lee, Hjorthede og Skjern driver i samarbejde med Nørreåskolen.Læs mere


cookie information