Kontakt til Mimers Brønd

Sæsonstart: ugen efter efterårsferien

Det koster 200 kr. for hele sæsonen. Man må gerne tilmelde sig flere hold, det koster det samme.

Hør mere ved at henvende dig til lærer Thomas Heissel, tlf.: 24 94 67 43 eller medlem af pastoratrådet Ele Bonde: 86 115 345 / 51 15 56 58

Drama og manuskriptskrivning til vores helt egen film

Susanne Bøeg

Mandage fra 14.40-16.20

I drama skriver vi vores egne skuespil som vi senere optager og viser til den afsluttende klubaften.

Der vil blive mulighed for at lave flere små film eller en længere film. Det aftales på holdet hvad man ønsker. Hvis der er ønsker om at lave et skuespil, er dette naturligvis også en mulighed.

I timerne vil vi også lege forskellige lege, så du vender dig til at stå foran andre og spille en rolle.

 

Når vi går i gang med optagelser, bliver eleverne inviteret hjem til mig en eftermiddag, hvor vi optager, hygger og afslutter med at spise aftensmad.

Susanne Bøeg

cookie information