Luciafest: Søndag den 13. december kl. 16 i Skjern Kirke

Luciafest er en højtidelighed med procession og fortælling og fællessang. Elever fra Nørreåskolen bærer lyset frem og synger om håb og fest til trods for den mørke tid. Mimers Brønds lærere og elever medvirker med musik og kunst. 

Eleverne får direkte besked vedrørende øvning.

Kontakt til Mimers Brønd

Sæsonstart 1. september

Det koster 200 kr. for hele sæsonen. Man må gerne tilmelde sig flere hold, det koster det samme.

Hør mere ved at henvende dig til lærer Thomas Heissel, tlf.: 24 94 67 43 eller medlem af pastoratrådet Ele Bonde: 86 115 345 / 51 15 56 58

Håbets Sang