Kontakt til Mimers Brønd

Sæsonstart: ugen efter efterårsferien

Det koster 200 kr. for hele sæsonen. Man må gerne tilmelde sig flere hold, det koster det samme.

Hør mere ved at henvende dig til lærer Thomas Heissel, tlf.: 24 94 67 43 eller medlem af pastoratrådet Ele Bonde: 86 115 345 / 51 15 56 58

Luciafest i lysbringernes tegn

13. december 2017 i Skjern kirke - klokkeslet følger

Luciafest er en højtidelighed med procession og fortælling og fællessang. Morten Musicus spillede på hakkebræt og fløjter, og elever fra Nørreåskolen bar lyset frem og sang om håb og fest til trods for den mørke tid. Mimers Brønds kokkeskole delte deres Luciabrød ud, kunstholdet havde lavet en kæmpe engel, og minikonfirmanderne havde lave hver deres symbol på kristendommen. Tak til alle!

cookie information