Bryllup

Foto: Hartmann Schmidt Fotografi

Et kirkebryllup er en smuk begivenhed, og en dag som mange ser frem til. Det er helt specielt at stå der i kirken og sige ja til hinanden foran familie, venner og Gud.

Når I vælger at blive gift i kirken, er det både en vielse og en velsignelse af jer. Et kirkebryllup er juridisk gyldigt på samme måde som en vielse på rådhuset. Men et kirkebryllup handler også om kristen tro, håb og kærlighed.
Er I allerede blevet viet på rådhuset, kan I få en kirkelig velsignelse.I kan blive gift i Lee-Hjorthede-Skjern kirker, hvis I bor i sognet, eller på anden måde har tilknytning til sognet. For at blive gift i folkekirken kræver det, at den ene af jer eller I begge er medlem af folkekirken.

Der har været meget debat om vielsen de senere år. Præsten i Lee-Hjorthede og SKjern kirker vier alle par, som kan få en prøvelsesattest, så længe mindst en af dem er medlem af folkekirken. Dvs at f.eks. fraskilte og homoseksuelle godt kan blive viet af Ken i Lee-Hjorthede eller Skjern kirke.

Vielser foregår altid i en af vore kirker.

Det skal I gøre

Når I har fundet ud af, at I vil giftes, er der en række praktiske ting, I skal have styr på:


1. Lav en aftale: I skal ringe sognepræst Ken Nørgaard Pedersen(86681598) for at aftale en dato for brylluppet. I kan blive gift i Lee-Hjorthede-Skjern kirker, hvis I bor i sognet, eller på anden måde har tilknytning til sognet. For at blive gift i folkekirken kræves det, at den ene af jer eller I begge er medlem af folkekirken. Når I har aftalt en dato for bryllup, aftales også en dato, hvor I skal have en samtale med Ken.

2. Skaf en prøvelsesattest: I skal have en prøvelsesattest fra kommunen, som I skal aflevere på kirkekontoret(Nørregade 33B, Bjerringbro). For at få en prøvelsesattest, skal I udfylde en ægteskabserklæring. Det gør I digitalt via www.borger.dk. Prøvelsesattesten skal afleveres til præsten eller kirkekontoret.

3. Vælg vidner: Da vielsen har juridisk gyldighed, skal der være to vidner til stede. Vidnernes navne og adresser skrives på et stykke papir og afleveres til Ken ved samtalen.

4. Vælg evt. nyt giftenavn: Hvis I vil ændre navn i forbindelse med jeres bryllup, skal I ansøge om det. Hvis navneændringen skal gælde fra jeres bryllupsdag, skal I i god tid inden vielsen sende en digital anmodning om navneændring, "Navneændring på bryllupsdagen", til kirkekontoret. Dette gør I via www.borger.dk.

 

 

Samtale med præsten

Alle kommende brudepar i Lee-Hjorthede og SKjern Kirker bliver inviteret til en samtale med præsten. Samtalen har to formål: I skal snakke om alt det praktiske i forbindelse med vielsen, vælge salmer, og præsten vil gerne høre jer fortælle lidt om jer selv og jeres forhold, så han kan bruge det i sin tale ved vielsen. Men samtalen har også til formål at snakke om, hvad et ægteskab egentlig er. Hvad er vigtigt for jer? Hvorfor vil I gerne have et kirkebryllup? Og hvad er kærlighed egentlig?

Når I ringer til Ken(præsten) og aftaler en dato for jeres bryllup, aftales også et tidspunkt for samtalen. Til samtalen skal både den kommende brud og brudgom være tilstede, og man skal nok afsætte et par timer til samtalen.

Sådan foregår vielsen

Bryllupsceremonien indledes med klokkeringning, indgangsmusik (præludium) hvor bruden bliver ført op ad kirkegulvet(man kan også vælge at sidde inde i kirken fra begyndelsen, hvis man ikke ønsker processionen) og en indgangssalme. Derefter hilser præsten fra alteret, beder en bøn og læser nogle udvalgte tekster fra Bibelen. Efter en salme er det tid til selve vielseshandlingen.

Vielsen starter med at præsten holder en tale til jer som brudepar, mens I står foran alteret. Bagefter kommer tilspørgslen, hvor I skal svare ja: først til ægteskabet, og så til at ville elske og ære i medgang og modgang indtil døden skiller jer ad.Når I begge to har sagt ja til hinanden, siger præsten: Så giv hinanden hånd derpå. Med sin hånd på jeres hænder forkynder præsten derefter, at I nu er rette ægtefolk. Med denne handling er I juridisk set viet til hinanden. Tilspørgslen kan afsluttes med, at I giver hinanden ringe på.Vielseshandlingen afsluttes med en bøn og velsignelsen. I knæler ved alteret. Præsten har sine hænder på deres hoveder, mens han beder for jer og afslutter med fadervor. Derefter sætter I jer på jeres pladser.

Efter vielseshandlingen synger man en salme, efterfulgt af en bøn og velsignelsen. Og når den 4. salme er sunget, slutter vielsen med, at I går ud af kirken sammen.

Traditioner

Foto: Hartmann Schmidt Fotografi

Der er massevis af traditioner i forbindelse med bryllupper. Det er helt op til jer at beslutte, hvilke I vil følge. Det kan dog være en god ide at overveje, hvad I ønsker, før familie, venner og præsten begynder at stille spørgsmål:

  • Hvem skal følge bruden op ad kirkegulvet? Eller skal I følges? Eller ønsker man at sidde sammen i kirken fra begyndelsen?  Mange vælger at brudens far følger bruden op ad kirkegulvet, som et symbol på, at han afleverer sin datter.
  • Hvem skal sidde hvor i kirken? Ifølge gammel tradition sidder brudens familie i venstre side og gommens familie i højre side af kirken. Den nærmeste familie kan sidde nær alteret sammen med jer. Men, det er helt op til jer, hvordan I synes gæsterne skal sidde.
  • Skal I have ringe på? Præsten vil spørge jer, om I vil udveksle ringe i forbindelse med ritualet.
  • SKal der laves regler for fotografering? Det er en god ide, at aftale fotografering med 1 person, og så bede de øvrige gæster om lade være. Det kan godt være generende, hvis der bliver for meget fotografering.
  • Har man børn, er det en rigtig god ide, at få nogen til at have ansvaret for dem imens vielsen pågår. Det er vigtigt, at bruden og brudgommen kan være helt til stede, med hinanden og præsten.

 

 

cookie information