Hvornår?

For Lee, Hjorthede og Skjern

(Børn, der bor i Lee, Hjorthede eller Skjern sogne,  eller som går på Nørreåskolen.)

Konfirmation foregår altid 3.søndag efter påske. (Som regel i den af kirkerne, hvorfra der kommer flest konfirmander det pågældende år)

I 2018 er det den 22.april.

-----

For Hjermind:

Konfirmation foregår altid Store Bededag.

I 2018 er det den 27.april

Konfirmation

Da du blev døbt, sagde dine forældre ja på dine vegne. Ved konfirmationen er det din egen tur til at sige ja til den kristne tro.
Ved konfirmationen bekræfter Gud det løfte, han gav, da du blev døbt. Nemlig løftet om altid at være der for dig. Også når du nu går fra at være barn til at være ung, for konfirmationen er det kirkelige ritual, der markerer overgangen fra barndom og ungdom.

Mange konfirmander er i tvivl, om de nu tror rigtigt eller nok til at blive konfirmeret. Men man kan ikke sætte tro på formler, så det handler ikke om at tro nok. Tro handler også om tvivl. Og så er det så heldigt, at det ikke kun er dig, der skal sige ja ved konfirmationen. Det er nemlig først og fremmest Gud, der bekræfter at være med dig. Så man kan sige, at du ved konfirmationen ikke siger noget om, hvor meget eller lidt, du tror. Men du siger ja til at blive velsignet og til at Gud er en del af dit liv.
Du skal dog være døbt for at kunne blive konfirmeret, så hvis du ikke allerede er døbt, skal du døbes, før du kan blive konfirmeret.

Konfirmationsforberedelse

Inden konfirmationen skal man "gå til præst", som man ofte kalder konfirmationsforberedelsen. Det foregår sædvanligvis torsdag formiddag fra ca 8-9.50. Det man skal bruge tiden på er at undersøge, hvad det vil sige at tro, at være kristen og hvordan kristendommen ser på livet. Der vil både være samtaler, undervisning, diskussion, film, musik og bøn. Vi vil tale om kærlighed, hjælpsomhed, mobning, døden og mange af de vigtige ting i livet.

Hvert år skal vi forhandle med skolerne om, hvordan vi planlægger årets konfirmationsforberedelse. Det betyder at der fra år til år kan komme forskellige tilbud om forberedelse. Men som udgangspunkt bliver man tilbudt konfirmationsforberedelse af mig, hvis man bor i Lee, Hjorthede og Skjern sogne. Men man vil modtage et brev inden sommerferien før konfirmationsforberedelsen begynder.

For at blive konfirmeret skal man have 12 krydser. Man får et kryds, hver gang man går til gudstjeneste om søndagen. Men præsten kan finde på at dele dobbeltkrydser ud en gang i mellem, men hvornår der sker, finder man først ud af, når man begynder "til præst".

 

Konfirmationen foregår altid 3. søndag efter påske. Det er søndagen inden Store Bededag. Det er ikke på forhånd besluttet i hvilke af vore tre kirker, vi skal holde konfirmationen. Nogle gange er holdene så store, at vi deler det i to. Andre gange holder vi kun en konfirmation.

Vi holder altid et forældrearrangement i løbet af efteråret, hvor vi aftaler(eller stemmer om) hvorvidt holdet skal deles, og hvilken kirke(eller hvilke kirker) vi holder konfirmationen/konfirmationerne i. Hjorthede kirke er dog sjældent brugt ved konfirmation, da den ikke kan rumme så mange gæster.

Sådan foregår selve konfirmationen

Ved konfirmationen går præst og konfirmander ind i kirken sammen. Som konfirmand får du din helt egen plads – nemlig på en stol ud for den stolerække, hvor din familie sidder.
Konfirmationen starter som en almindelig gudstjeneste med indgangsbøn, salme og læsning fra Bibelen. Så holder præsten en kort prædiken og en tale til konfirmanderne. Derefter siger præst og konfirmander trosbekendelsen sammen.


Selve ritualet foregår oppe ved alteret. Præsten siger hver enkelt konfirmands navn, og konfirmanden bekræfter troskendelsen ved at sige ja og blive velsignet. Bagefter siger præsten et bibelvers – dit helt eget konfirmationsord, som du kan tage med videre ud i livet.
Når alle er blevet konfirmeret, slutter I af med at sige fadervor sammen. 
Resten af gudstjenesten sidder du nede på din plads, og alle konfirmander forlader kirken i procession sammen med præsten før resten af menigheden.

cookie information